Jakub Hruška Inline Brno KohoutoviceRada města Brna doporučila ke schválení „velkému zastupitelstvu“ smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „In-line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16“

Dotace dosahuje výše 8,1 mil. Kč z ROP NUTS II a celkové výdaje dosahují částky 10,5 mil. Kč