Otevřená radniceKDU-ČSL se spolu s dalšími koaličními partnery podařilo prosadit další část volebního programu. V tomto případě se jedná o otevřenou a transparentní radnici a možnost občanů nahlídnout do všech materiálů, projednávaných Radou městské části Brno-KohoutoviceAčkoli jsou jednání Rady ze zákona neveřejná, je možné materiály z nich (po nezbytné úpravě, která zahrnuje například začernění osobních údajů,..) zveřejňovat. tyto dokumenty byly doposud pro širokou veřejnost jen velmi těžko dostupné.

 

Pevně věříme že tento další krok přispěje otevřenosti radnice a bude ve prospěch Kohoutovicím.