Znak Brno Kohoutovice Jakub HruškaPozvánka na III. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Kohoutovice dne 11.03.2015

01 zmvpozv0315.pdf
02 Z 41 Schválení zápisu z II. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice ze dne 17.12.2014.pdf
03 Z 41 Přílloha č. 1.pdf
04 Z 41 Příloha č. 2.pdf
05 Z 41 Příloha č. 3.pdf
06 Z 27 Rezignace na mandat člena ZMČ a složení slibu nové členky ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
08 Z 27 Priloha c. 2.pdf
09 Z 26 Kontrola ukolu.pdf
10 Z 35 Zpráva o činnosti FV MČ.pdf
11 Z 35 Přílohy.pdf
12 Z 36 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
13 Z 36 Příloha č. 1.pdf
14 Z 36 Příloha č. 2.pdf
15 Z 36 Příloha č. 3.pdf
16 Z 36 Příloha č. 4.pdf
17 Z 37 Zprava o činnosti VpNM ZMČ.pdf
18 Z 37 Priloha c. 1.pdf
19 Z 37 Priloha c. 2.pdf
20 Z 37 Priloha c. 3.pdf
21 Z 40 Zpráva z jednání pracovní skupiny pro aktualizaci Jednacího řádu ZMČ.pdf
22 Z 40 Příloha č. 1.pdf
23 Z 40 Příloha č. 2.pdf
24 Z 28 Zarazeni bodu Dotazy, podněty a připomínnky občanů do III.zasedání ZMC.pdf
25 Z 38 Návrh rozpočtových opatření č. 2 a 4-2015.pdf
26 Z 38 Přílohy.pdf
28 Z 39 Přílohy.pdf
29 Z 31 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice mládežnickým organizacím.pdf
30 Z 29 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice na činnosti v oblasti sociálních služeb a kultury.pdf

31 Z 29 Příloha č. 2.pdf
32 Z 29 Příloha č. 3.pdf
33 Z 29 Příloha č. 4.pdf
34 Z 29 Příloha č. 5.pdf
35 Z 29 Příloha č. 6.pdf
36 Z 29 Příloha č. 7.pdf
37 Z 29 Příloha č. 8.pdf
38 Z 29 Příloha č. 9.pdf
39 Z 30 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice sportovním organizacím.pdf
40 Z 30 Příloha č. 2.pdf
41 Z 30 Příloha č. 3.pdf
42 Z 30 Příloha č. 4.pdf
43 Z 30 Příloha č. 5.pdf
44 Z 30 Příloha č. 6.pdf
45 Z 30 Příloha č. 7.pdf
46 Z 30 Příloha č. 8.pdf
47 Z 34 Zpráva pracovní skupiny pro aktualizaci Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr (2).pdf
48 Z 34 Příloha č. 1 – č. 2.pdf
49 Z 44 Změna Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr, článek 3 odstavec 1 171.pdf
50 Z 32 Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ a volba nového člena Kontrolního výboru ZMČ.pdf
51 Z 32 Příloha č. 1.pdf
52 Z 33 Rezignace člena Redakční rady Kohoutovického kurýra a volba nového člena Redakční rady Kohoutovického kurýra.pdf
53 Z 33 Příloha č. 1.pdf
54 Z 42 Prodej bytových jednotek z vlastnictví SMB – schválení uzavření kupních smluv.pdf
55 Z 42 Ppříloha č. 1.pdf
56 Z 43 Přijatá opatření MČ k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků.pdf
57 Z 43 Příloha č. 1.pdf
58 Z 43 Příloha č. 2.pdf
59 Z 45 Vyřízení dotazů členů ZMČ vznesených na II. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
60 Z 45 Prilohy č. 1-3.pdf