pray-four-paris-13-11-2015MO KDU-ČSL Brno-Kohoutovice vyjadřuje soustrast pozůstalým obětem teroristického činu v Paříži.
Považujeme za nutné v modlitbě myslet nejen na oběti a jejich rodiny, ale i na státníky, kteří nastalou situaci musí řešit.

pray-four-paris-13-11-2015