jiri-mihola-velky-patekVelikonoce bezpochyby patří k nejvýznamnějším svátkům roku. Těšíme se na ně na největší křesťanské svátky, pomlázku, či svátky jara. V kalendáři nás na ně obvykle upozorňuje barevné odlišení, ale letos můžete snadno přehlédnout, že přibyl jeden sváteční den navíc. Tímto staronovým státním svátkem je den ukřižování Ježíše Krista – Velký pátek – který v letech 1946-1951 patřil k tzv. státně uznaným svátkům také v Československu. V období komunistické totality však z kalendářů zmizel a svátkem i volným dnem se stalo Velikonoční pondělí. O návrat Velkého pátku mezi státní (ostatní) svátky se teprve koncem roku 2015 postaral návrh KDU-ČSL, který jsme prosadili v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu. Nový státní svátek by však neměl být pouhým dnem volna navíc. Měl by být výzvou nejen pro křesťany, ale pro všechny, kteří se hlásí k duchovním kořenům Evropy, ctí a respektují křesťanskou kulturu v nejširším slova smyslu. Rodiče budou mít možnost prožít další den společně se svými dětmi, které již řadu let na základních a středních školách mají velikonoční prázdniny. Svátek tak přispěje k dnes často zdůrazňovanému lepšímu skloubení pracovního a rodinného života.

Jako hlavní předkladatel zákona bych Vám chtěl popřát požehnané, klidné a radostné

prožití velikonočních svátků.