15873207_10208282285799774_8745099883743091006_n

O víkendu 3. – 5. března 2017 se v Havlíčkově Brodě uskuteční v pořadí druhá Volební akademie žen. Tento program vznikl před rokem jako reakce na malý podíl žen v politice. Cílem Volební akademie žen je zvyšovat počet a vliv úspěšných kandidátek do volených funkcí na všech úrovních české politiky.

Účastnice programu projdou kombinací teoretických školení a praktických tréninků v oblasti vedení a řízení, komunikace a politického marketingu. Absolventky získají teoretické znalosti z oblasti vedení volebních kampaních, mediální komunikace, veřejné prezentace a etikety, které se zároveň naučí využívat v praktických seminářích a při skupinové práci. Mezi lektory Akademie jsou zkušené političky, specialisté z veřejných i politických institucí a soukromého sektoru. Program je inspirován obdobnými programy v zahraničí (Např. Women’s Campaign School na Yale University). Absolventky VAŽ jsou připraveny samy kandidovat ve volbách od lokální po celostátní úroveň, vést volební týmy nebo poskytovat odborné poradenství kandidátům či zastávat jiné vedoucí pozice. Organizátorem projektu je senátorka Miluše Horská, KDU-ČSL a Evropská akademie pro demokracii.

VAZ-2_1

Pro koho je Akademie určena?

Akademie je primárně určena členkám KDU-ČSL a partnerských organizací Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté či Sdružení žen KDU-ČSL. Akademie je však otevřená i nestraničkám, které prokazatelně s KDU-ČSL spolupracují či jsou jim blízké křesťansko-demokratické hodnoty a chtěly by je zastávat i v politice, členství tedy není podmínkou.

Podmínky pro přijetí jsou následující:

Je potřeba úspěšně projít výběrovým řízení. Uchazečky budou vybrány na základě životopisu a motivačního dopisu, které přiloží k přihlášce. Přihlášky je možné podávat do 6. února 2017.

Více informací zde: http://volebniakademiezen.cz/domu