Další a úspěšný ročník mladých hodů máme za sebou. Letošní počasí nám neuvěřitelně přálo! Krom chvíle stavění máje když pršelo, tak bylo krásně teplo, ne však úmorno! Více si můžete přečíst ve článku stárka Ondřeje Makeše.

Mladé hody 2017

Dlouho očekávaná, připravovaná a již tradiční kohoutovická červnová akce by mohla začínat otázkou: „Čí so hode?“ Jak to vlastně bylo a nebylo s Mladými hody 2017, které v sobotu 10. června pořádala MČ Brno-Kohoutovice ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže?

Nejdůležitější část události započala ve 13,30 požehnáním hodovníků v kapli Svaté rodiny s následným předáním hodového práva před radnicí panem místostarostou Aujeským. Po zahájení se stárci vydali průvodem vyzvednout si svoje půvabné stárky na 5 zastávkách rozmístěných po starých i nových Kohoutovicích. V průběhu průvodu, ve kterém jste mohli vidět kromě stárků a stárek také sklepníky, kapelu, krojované děti a mnoho, mnoho místních i nemístních, se zpívalo, juchalo a samozřejmě tančilo. Na ulici Výletní a u DPS se zastavilo a hodově dovádělo. Předlouhý průvod dorazil v 17 hodin ke zdravotnímu středisku, kde se zatančila Moravská beseda. Po společném focení nastala ta pravá chvíle načerpat nových sil a rozejít se na hodovou večeři.

Oficiální zahájení hodové zábavy proběhlo ve 20 hodin, kdy kompletní chasa naběhla do prostoru venkovní části restaurace Montána a předvedla druhý společný tanec s názvem Zavádka. Od deváté hodiny probíhala tradiční soutěž Mašličkovaná pro nekrojované hodovníky. Desátou hodinu večerní načala opět beseda. A o půlnoci? No přece půlnoční překvapení, tentokrát v režii děvčat, na téma boj o poslední pribináček. O kvalitní poslech k tanci a zpěvu se postarala kapela Ištvánci, kterou následně vystřídal již svým výkonem nesmrtelný harmonikář Vojťák, letos hrající spolu s dalším harmonikářem a třemi houslisty. Zábava probíhala plynule až do nedělní ranní mše, čímž se kruh uzavřel.

Obrovské poděkování patří panu Plškovi, paní Adolfové, manželům Brázdovým, zástupcům radnice, ženám starající se o kroje, všem stárkům, stárkám a vůbec všem účastníkům, kteří dotvořili báječnou hodovou atmosféru. Výjimečné poděkování si nepochybně zaslouží hlavní stárci – Lída a Všezňa, bez nichž by se hody zajisté nekonaly a neměl by kdo křičet odpověď na otázku: „Kdo je nejlepší chasa?“ Děkujeme také tam nahoru, že se všechno skvěle vydařilo a to včetně takřka ideálního počasí.

Nakonec ještě pár čísel. Letošních hodů se zúčastnilo více než šest set lidí! Krojovaný průvod čítal 34 stárků a stárek, 8 sklepníků, 2 ženačky, 37 krojovaných dětí, 14člennou kapelu, harmonikáře a koňský povoz s kočím.

Pro úchvatné fotografie z hodů si skočte na www.hody.kaplekohoutovice.cz, nebo na Facebookovou stránku Hody Kohoutovice. Můžete najít také další fotky a videa pod hashtagem FB #hodykohoutovice, na Instagramu

Za celou kohoutovickou chasu – Ondřej Makeš