Od října začnou platit nová pravidla pronajímání městských bytů, pro současné nájemníky se ale nic měnit nebude, dotknou se tedy pouze nových nájemních smluv uzavřených po 1. 10. 2017.
Pravidla povedou k lepší dostupnosti zvýhodněného bydlení pro občany, především pak pro mladé rodiny, seniory či osoby zdravotně postižené. Nová pravidla mají zajistit větší kvalitu bydlení za přijatelné ceny v městských bytech s transparentním výběrem žadatelů a umožnit bydlení v obecních bytech většímu počtu rodin a osob.

Městské byty musíme nabízet lidem, kteří chtějí ve městě žít trvale, proto podmínkou při pronájmu bytu bude přihlášení trvalého bydliště do Brna. Za každého nového obyvatele s trvalým bydlištěm v Brně získáváme přibližně 17 000 korun ročně z daní.

Městské části si nyní budou moci samy určit, zda chtějí byty nabízet jako startovací pro mladé rodiny za zvýhodněných podmínek, čímž se zvyšují jejich kompetence. Budou tak moci reagovat na aktuální potřeby svých obyvatel. Pravidla také předpokládají schválení konkrétních kritérii pro každou městskou část, tato kritéria by měla být schválena zastupitelstvem městské části v září.

Pravidla také zakazují výměnu obecních bytů za soukromé, naopak výměny bytů současných nájemníků v různých městský částech ulehčí nový webový portál.

Podle nových pravidel budou nabízeny byty, které jsou opravené a způsobilé k okamžitému nastěhování. Vyhneme se tedy situacím, které se stávaly v minulosti, kdy si lidé opravovali byty na vlastní náklady a často museli investovat obrovské prostředky do bytu, který nebyl jejich. Město Brno se v současné době snaží opravovat svoje byty tak, abychom zajistili dobré bydlení pro nájemníky obecních bytů za přijatelnou cenu. Proto jsme asi před půl rokem vydali metodický pokyn, který určuje, jak mají vypadat opravené byty a opravené domy a je pro městské části závazný.

Nově budou volné byty zveřejňované na webových stránkách a úřední desce včetně fotografií, zájemci o pronájem si tak budou moci vybrat konkrétní byt v konkrétní lokalitě, o který mají zájem. Druhou možností, kterou mohou zastupitelů městských částí zvolit je zveřejnění počtu bodů všech žadatelů transparentně na webových stránkách a úřední desce tak, aby všichni žadatelé o byt věděli, komu dalšímu bude uvolněný byt nabídnut k pronájmu.

Nová pravidla také stanovují minimální nájemné za metr čtvereční, které bude v městské části Kohoutovice 80Kč. Konkrétní výše nájemného je však nadále v kompetenci Rady městské části. Minimální částka byla stanovena jako polovina tržního nájemného u soukromých vlastníků. Cílem města je, aby byty byly pro nájemníky dostupné, ale zároveň nájemné poskytovalo dostatek peněz na opravu bytů a další bytovou výstavbu ve městě. Chceme totiž udržovat 15% podíl městských bytů na celkovém počtu bytů v Brně.

Nájemné v bytech po mladé, seniory, byty bezbariérové a sociálně slabé je stanoveno ve výši 57Kč za metr čtvereční. Pronájem bytů pro seniory, bezbariérové byty a byty sociální bude stejně jako v minulosti zajišťovat přímo město Brno.

O městský byt může žádat jen ten, kdo žádnou jinou nemovitost určenou k bydlení nevlastní. Ale jsem rád, že se podařilo mezi skupiny, které budou mít nárok na byt, zařadit také osoby, které jsou v rozvodovém řízení či nemají vypořádaný společný majetek. Tímto krokem

chceme pomoci především matkám samoživitelkám, které se často ocitají v komplikovaných situacích, na které nejvíc doplácí jejich děti. A zájem dítěte pro nás musí být na prvním místě.

Jedna novinka se přeci jenom týká i současných nájemníků. V září spustíme webový portál pro výměnu bytů tak, aby se jednoduše prostřednictvím webových stránek mohli najít dva nájemníci obecních bytů, kteří si je chtějí vyměnit. Doposud tyto výměny často „zprostředkovávaly“ realitní kanceláře za provizi. Tohoto nešvaru bychom se chtěli úplně
zbavit.

Pevně věřím, že tato pravidla vytvoří předpoklad pro spokojené bydlení a zajištění domova především těm, kteří na komerční nájmy nebo hypotéky nedosáhnou.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátora města Brna

Další informace:
TZ: www.brno.cz – Město stanovuje nová pravidla pro pronájem městských bytů
rozhovor s Petrem Hladíkem: brno.idnes.cz – Revoluce s městskými byty v Brně. Magistrát připravil přísnější pravidla