Dle nových pravidel městských bytů byl dnes zprovozněn webový portál pro výměnu obecních bytů.

Dnes město Brno představilo web https://vymenabytu.brno.cz na kterém je možné zadat záměr výměny obecního bytu za obecní byt. Vyplníte základní údaje o bytu (MČ, velikost, podl. plocha, poschodí, ….), pro výměnu můžete preferovat konkrétní městskou část či velikost bytu.

„Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty“,  řekl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

 

Při smluvené výměně je třeba postupovat těmito způsoby:

  • Nájemci, kteří si chtějí byty vyměnit, si byty pečlivě prohlédnou a zjistí si, do jakých práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy budou vstupovat.
  • Nájemci vytisknou a vyplní formulář žádosti( ke stažení). Podpisy nájemců na žádosti musí být úředně ověřeny, v případě společného nájmu všemi nájemci.
  • Žádost podá každý z nájemců u svého pronajímatele. Každému pronajímateli je odevzdán originál žádosti, případně její úředně ověřená kopie. K žádosti je nutné přiložit požadované přílohy.
  • Po získání souhlasu všech pronajímatelů si nájemci dohodnou s pronajímateli, od kdy budou uzavřeny nové nájemní smlouvy a dohodnou termín předání bytů (se sepsáním předávacího protokolu včetně stavu měřidel).

aktuální informace https://vymenabytu.brno.cz/postupydokumenty/detail/1

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.

TZ: http://www.brno.cz/brno-aktualne/….