V rámci projektu „ Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny pro rodiče budoucích prvňáčků bezplatné vzdělávací semináře pod názvem „Úskalí vstupu dítěte do základního vzdělávání“. Více informací o seminářích a zápisu do 1. tříd najdete v informačním letáku pro rodiče budoucích prvňáčků.

Vybrat si správně základní školu je pro rodiče i děti velmi důležitým krokem v jejich životech. Aby rodiče měli dostatečnou znalost všech potřebných informací,  je pro ně připraven veletrh a odborné semináře.

Veletrh základních škol probíhá 15. a 16. února ve Středisku volného času Lužánky na Lidické 50, kde rodiče získají přehled o většině škol ve městě.  Semináře vedené pedagogickými odborníky pak budou probíhat v březnu.

Všechny potřebné informace naleznete níže.

Zápis do 1. tříd probíhá od 1. do 30. dubna 2018. – (školy si stanovují termíny individuálně.) Více informací najdete www.zapisdozs.brno.cz

Spádové obvody základních škol (každá škola má svůj spádový obvod) – Bude aktualizováno od 15. února 2018 na www.zapisdozs.brno.cz.

Co s sebou k zápisu?

  • přihlášku (lze vytisknout doma z aplikace na www.zapisdosz.brno.cz)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Jak vybrat základní školu?

  • Navštivte Veletrh základních škol 15. a 16. února 2018 ve středisku volného času Lužánky
  • Podívejte se na katalog škol: www.brno.cz/katalogskol.
  • Prohlídněte si webové stránky základních škol.
  • Zajděte si na dny otevřených dní na základních školách.

Co by měl budoucí prvňáček umět?

Semináře pro rodiče s odborníky na danou problematiku:

1.března 2018 od 16:00 do 19:00

Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu

7. března 2018 od 16:00 do 19:00

Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

Školní zralost dítěte

12. března 2018 od 16:00 do 19:00

PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog, vedoucí PPP Kohoutova)

Nadané a talentované děti v 1. třídě

Registrace na: materskeskoly.brno.cz v sekci host

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zdroj: kohoutovice.brno.cz
TZ: http://petrhladik.cz/mesto-pomuze…
TZ: https://www.brno.cz/…