Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby jsou za námi a výsledky jsou známy. Než začneme s hodnocením voleb, dovolte nám poděkovat za vaši podporu, kterou jste nám v letošní kampani projevovali. Rozhodli jsme se letos pro úplně jinou kampaň. Byla pracná, časově náročná, ale musíme s potěšením říct, že naše úsilí za to stálo. Naše kampaň totiž budila pozitivní emoce a kladnou odezvu u voličů, ale zároveň u konkurence vzbuzovala velké obavy z našich výsledků. Někteří to možná ještě před pár měsíci brali spíš jako přání než realizovatelné plány a naši konkurenti se nám za to smáli. Dnes už však i politická konkurence ví, že naše úsilí mělo velký význam a voliči to náležitě ocenili. Co že jsme to vlastně dělali?

Byla to naše společná práce pro občany: čtyřletá otevřená komunikace s vámi (osobně či na internetu); tvorba, tisk a roznos do všech domácností třech vydání našeho občasníku Kohoutovice, jak je chceme se zajímavým obsahem; osobní návštěvy přímo ve vašich domovech a sbírání konkrétních podnětů přímo od vás; ranní rozdávání hrušek s novinami na zastávkách MHD; akce se skákacími hrady, dětskými atrakcemi, velkou nafukovací skluzavkou a stříhání se Střihorukým Edwardem – Janem Špilarem. V neposlední řadě se velmi pozitivně odrazila dlouhodobá kvalitní propagace a dobrý volební program KDU-ČSL, který společně s vámi reprezentujeme konzistentně mnoho let. Především v tomto ohledu patří velké poděkování panu PhDr. Petru Hruškovi, MBA, který naši stranu reprezentoval v zastupitelstvu celých dvacet čtyři let v kuse. Tohle všechno je tvrdě odpracovaná kampaň. Těšilo nás, že nás lidé rádi potkávali a povídali si s námi o tom, co je trápí, na ulici nás poznávali i dříve neznámí spoluobčané a hlavně nám uvěřili, že dokážeme něco změnit – dali nám svoji důvěru!

A teď již k samotným výsledkům voleb. Do Kohoutovického zastupitelstva se volilo 21 zastupitelů. Z celkových 10 004 voličů šlo k volbám 49,21%, tj. 4923 voličů a svojí volbou rozhodli pro rozdělení mandátů takto:

ČSSD
6 mandátů
ANO 2011
3 mandáty
Zelení a nezávislí
2 mandáty
KDU-ČSL
6 mandátů
ODS s podporou Svobodných
3 mandáty
OK – TOP 09 a nezávislí
1 mandát

Za KDU-ČSL získalo mandát bez přeskakování prvních 6 kandidátů, tedy: Jakub Hruška, Jiří­­­­­ Spousta (nezávislý), Pavel Bartoš, Ondřej Valeš, Ondřej Švéda (nezávislý) a Jakub Sychra. Z výsledků máme obrovskou radost! Tohle se KDU-ČSL v Kohoutovicích ještě nikdy nepodařilo. Tímto výsledkem jsme i v rámci Brna ohromili mnoho členů KDU-ČSL a často jsme dotazováni, jak se nám to podařilo. V součtu ve všech městských částech po celém Brně se zvýšil počet zvolených zastupitelů za KDU-ČSL o 9, z toho 4 zastupitelé jsou z Kohoutovic!

Při takovém výborném výsledku jsme si ale zároveň vědomi veliké odpovědnosti za důvěru, kterou nám voliči zcela jasným způsobem projevili. Nabídli jsme jim vize, kam lze Kohoutovice posunout, konkrétní řešení jejich problémů, které je opravdu trápí a v neposlední řadě také nové, často mladé tváře a řadu důvěryhodných nestraníků na naší kandidátce. Suma sumárum: voliči si přejí, aby vedení naší městské části fungovalo jinak než doposud.

Výsledky voleb a „osově souměrné” rozložení mandátů ale způsobují, že není tak jednoduché vytvořit „vládnoucí” koalici. Jednání o jejím vzniku probíhají již od zveřejnění výsledků, tj. od volební soboty 6. října až doposud. A vypadá to, že jednání budou ještě chvíli pokračovat. Jednak výsledky voleb byly napadeny u soudu (rozhodnutí soudu přijde do 8.11.2018) a jednak žádná ze stran zatím nedokázala koalici více stran vyjednat. Jak jsme psali výše, cítíme obrovský závazek vůči voličům v tom, že se máme maximálně snažit změnit fungování radnice a jejího přístupu k občanům.

Chceme vám tímto způsobem dát vědět, že na vytvoření koalice tvrdě pracujeme – nechceme totiž nechat tento náš výborný výsledek promarnit. Zároveň ale chceme takovou výslednou koalici, za kterou se nebudeme stydět, budeme v ní mít silné slovo a koaliční partneři nás nebudou chtít za každým rohem pošpinit. Není jednoduché zde nastínit momentální situaci, která se navíc často mění. Není zatím ani možné popsat varianty, se kterými lze počítat.

Naší zásadou při jednání je být pevní v diskutovaných bodech změn fungování radnice a zároveň maximálně korektní vůči protějšku. Věříme, že přesně takové nás znáte. A ano, i to že zůstaneme v opozici, se může stát. Ale věřte, že pokud by to tak dopadlo, znamenalo by to, že jsme se nenechali zlákat jen nabídkami pozic, ale trvali jsme na celkové změně fungování radnice.

Za všechny zvolené zastupitele a vedení MO KDU-ČSL vás srdečně zdraví a za podporu děkují:

Bc. Jakub Hruška, předseda MO
Ing. Pavel Bartoš, 1. místopředseda MO
Ondřej Valeš, místopředseda MO