Milí kohoutovičtí,
“Radujme se, veselme se!” zpívá se ve vánočních koledách, které rozeznívají naše domovy. Přejeme Vám, ať to nejsou planá slova, ba naopak, ať jsou to slova pravdivá a živá. Ať Vaše domovy prosluní skutečná radost z maličkých věcí.
Tato prazvláštní “doba koronavirová” nám přináší zcela novou perspektivu. Pravdou však je, že chceme-li, může nás vzájemně sbližovat a poukazovat na to, co je v našich životech důležité, podstatné, opravdové. Přejeme Vám, abyste si touto pravdou nechali ozářit letošní svátky a mohli se tak skutečně od srdce radovat a veselit.

Za zastupitelský klub KDU-ČSL přejí Jakub Hruška, Jiří Spousta, Pavel Bartoš, Ondřej Valeš a Ondřej Švéda

Místopředseda strany a předseda okresu Brno-město, Petr Hladík se podělil, jak tráví Vánoce a jak na ně vzpomíná:
https://www.facebook.com/kducsl/videos/834438287333896

Celostátní předseda Marian Jurečka připoměl, v čem spočívají opravdové Vánoce.
https://www.facebook.com/JureckaMarian/videos/3913581738675677