Výpis všech článků autora Bc. Jakub Hruška, celkem 558 článků.

Klára Liptáková„Údržba dopravních cest i jejich budování je u nás dlouhodobě podfinancováno. Investice do dopravní infrastruktury přitom mají významný multiplikační efekt – oživují ekonomiku a v důsledku toho se výdaj vrací státu jako daňový příjem. Šetří se na nepravém místě, když v rozpočtové kapitole dopravy chybí 15 mld., které by umožnily dočerpat dotace z EU,“ komentuje kapitolu „Doprava“ státního rozpočtu Klára Liptáková.

24. 12. Štědrý den – v 15.30 h dětská mše sv., ve 22.30 h „půlnoční“ mše sv.
25. 12. Slavnost Narození Páně – mše sv. v 7.30 a 10.30 h
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10.30 h
30. 12. Slavnost Svaté rodiny – mše sv. v 16.30 h
31. 12. Svátek sv. Silvestra – mše sv. v 16 h
1. 1. Nový rok, Slavnost Panny Marie – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h
6. 1. Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 16.30 h
8. 1. Svátek Křtu Páně – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h 

Betlémské světlo, jako každý rok, přinesou do kaple Svaté rodiny skauti z 72. oddílu Junáka Brno.
Na Štědrý den si pak můžete přinést Betlémské světlo i do svých domovů.
K dispozici bude od 16 do 17 hodin a od 21 do 22 hodin v kapli Svaté rodiny. Nezapomeňte si vzít lucernu nebo krytou svíčku.

Dne úterý 15. listopadu 2011 se na Kohoutovické radnici za zvuku cimbálové muziky Veronika konala tradiční akce, pod záštitou Školské komise RMČ.

Předávání cen a moderování se ujal člen  ŠK RMČ PhDr. Petr Hruška, MBA. (zastupitel za KDU-ČSL)

Na požádání došla z firmy Brněnské vodárny a kanalizace a.s. emailem informace o cenách vody na rok 2012.

Cena vodného a stočného pro rok 2012 (DPH 14%)

Položka    Jednotka    Cena s DPH
vodné             m3            29,99 Kč
stočné             m3            34,31 Kč
celkem             m3            64,30 Kč

Statutární město Brno informuje o neustále přetrvávajících podvodných pokusech neznámé osoby o vylákání peněz pod falešnou záminkou. K dnešnímu dni se na Magistrát města Brna v této věci obrátilo již více než 350 osob. V současné době převážně z Bystrce a Kohoutovic. Magistrát vyzývá dotčené občany, aby se s danou věcí obrátili přímo na policii a zároveň, aby si více všímali osob, které vhazují do domovních schránek podezřelé zásilky. Magistrát již o celé věci informuje veřejnost podruhé. Poprvé se tak stalo 17. října 2011.

V Bělorusku včera odsoudili za bombový útok v Minském metru dva muže k trestu smrti. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je trest smrti nepřijatelný, a to i v případě, že je uložen nezávislým soudem ve svobodném právním státě. „Bělorusko však není svobodným právním státem s nezávislými soudy. Nikdo nemůže mít jistotu, že rozsudek je spravedlivý. Vykonávat trest smrti v zemi, ve které vládne diktátor, je nepřijatelné.“

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se tímto zásadně ohrazuje vůči slovům ministra Kalouska, jimiž nazval dnešní protest pilotů ČSA jako neodůvodněný a nelegální. Ministr Kalousek napadá dnešní nenastoupení části pilotů do zaměstnání z důvodu zdravotní indispozice.

Pavel BělobrádekV průběhu pražské návštěvy bavorského ministerského předsedy a předsedy německé CSU Horsta Seehofera v Praze se uskutečnilo setkání s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek k setkání řekl: „Ujistili jsme se navzájem, že naše strany jsou si velmi blízké. Vyznáváme stejné hodnoty a máme stejný program. Bavorsko volí křesťanskou demokracii několik desítek let. Pokud se chceme mít jako v Bavorsku, měli bychom volit jako v Bavorsku.“ 

Společenství farnosti Kohoutovice a Žebětín pořádá 21. ledna 2012 v „Obecním domě“ v Žebětíně farní ples. Vstupenky budou v prodeji od 4. prosince po každé mši sv. v Domku Sv. rodiny.

Srdečně zve kulturní sekce farní rady.

1 2 3 4 5 50 51 52 53 54 55 56