V současné době probíhá v tisku, na internetových stránkách a v e-mailové poště intenzivní diskuze týkající se změny ÚP Kohoutovic v oblasti ulic Chopinova a Bellova, který má 3. 4. 2012 projednat ZMB. Změna se týká území lesa, který by se měl změnit v garážovou a parkovací plochu v rozsahu cca 1500 m2.