Historie strany

Historie lidové strany sahá hluboko do minulosti. Z původních křesťanských stran založených již koncem 19. století vznikla v roce 1919 Československá strana lidová. V současné době politika této strany navazuje na tradice a v r.1997 byl na sjezdu v Hradci Králové schválen dokument: „Křesťansko-demokratická politika pro 21. století„.
Zde jsou zdůrazněny všechny důležité principy křesťanské politiky:

– úcta k lidské osobě – život a lidskou důstojnost je třeba chránit od početí až do smrti
– důstojnost člověka bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, náboženské a politické přesvědčení, zdravotní stav, postavení ve společnosti
– právo na svobodný rozvoj osobnosti a svobodné rozhodování
– odpovědnost jako nedílná součást skutečné svobody
– spravedlnost a zajištění bezpečnosti občana jako základ práva a legitimity státu vytvářejí prostor pro klidný život
– solidarita znamená uznání, že člověk ve společnosti nežije izolovaně, že jeho život a štěstí souvisejí s životy jiných
– lidská práce je zdrojem a nástrojem pro vytváření duchovního ale i hmotného bohatství.

 

Ke komu se obracíme především?

K vám všem, kteří si spolu s námi přejete žít v ohleduplné, přátelské společnosti.
Ctíte právo, chcete žít slušně a v bezpečí – žít tam, kde se hraje fér. Znáte hodnotu práce: normálně jste pracovali,
a pokud již nejste v zaslouženém důchodu, pracujete a budete pracovat. A zvlášť milujete svou rodinu. to jsou důvody,
proč se ucházíme především o vaši důvěru: jste nám podobní.

 

Naše základní představa, jak by taková společnost měla fungovat, je jednoduchá:

 

• Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně dobře.
• Kdo nepracuje, protože opravdu nemůže, tomu pomůžeme – ať se na nás spolehne.
• Kdo nepracuje, protože nechce a práci se vyhýbá, ať počítá jen s almužnou.
• Kdo krade a podvádí, ať sedí co nejdříve ve vězení.
• Kdo se chce vzdělávat, tomu v tom nesmí nic bránit – kromě jeho nedostatečných schopností a píle.

To je našich pět srozumitelných pravidel, to je naše základní východisko, naše idea. Zkrátka odmítáme „pravicovou“ svobodu bez spravedlnosti, právě tak, jako „levicovou“ spravedlnost bez svobody.
Chceme ve společnosti obnovit důvěru, protože jedině pokud si lidé důvěřují, může vzniknout spravedlivá společnost. Chceme obnovit vzájemnou soudržnost, protože konfliktní společnost vede k chudobě. A také chceme obnovit bezpečnost ve společnosti, protože jedině tehdy můžeme své životy prožít v klidu a míru.

 

Naším cílem je spoluvytvářet společnost soudržnosti, důvěry, spravedlnosti a bezpečí.

 

Pokud jde o víru, ta je naší vnitřní silou i kompasem, přesvědčením, se kterým se nebudeme předvádět, tím méně je druhým vyčítavě připomínat. Místo věcné debaty nebudeme ani káravě zvedat prsty. Ale na druhé straně se nikdy nezřekneme naší vůle chránit život a důstojnost člověka jako dary nejcennější.