Vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři, vážení smuteční hosté, sešli jsme se tu dnes, abychom se na půdě Senátu Parlamentu České republiky rozloučili s člověkem, který nejvíc přispěl k návratu svobody a demokracie do naší vlasti, prvním prezidentem samostatného českého státu Václavem Havlem.

Pavel Bělobrádek Pavel SvobodaPřejmenovat po prvním českém prezidentovi ulici Revoluční navrhují předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a místopředseda Pavel Svoboda: „Z historie víme, že tato ulice změnila své jméno už několikrát. Název Revoluční si nese od února roku 1919 jako připomínku událostí dne 28. října 1918. Jenže to už dnes ví málokdo a název Revoluční vyvolává různé konotace. Proto si myslíme, že právě tato ulice by mohla s hrdostí nést jméno Václava Havla.“

Bezprostředně po zveřejnění zprávy o úmrtí V. Havla vyjádřil svou účast pozůstalým předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. České tiskové kanceláři zaslal vyjádření, ve kterém vyzvedl význam této mimořádné osobnosti.

Již tradičně se bude konat Kohoutovický ohňostroj.
Akce začíná v sobotu 31. 12. 2011 v 17 hodin na prostranství před Albertem na Voříškové ulici.

Zastupitelstvo městské části Brno-Kohoutovice pořádá v sobotu
28. ledna 2012 od 20 hodin v prostorách hotelu Myslivna
17. reprezentační ples. Cena vstupenky je 150 Kč.

Rada MČ Brno-Bohunice  na svém zasedání 7.12.2011 odmítla systém celobrněnského elektronického zápisu dětí do MŠ. Hlavním  důvodem jsou kritéria pro přijetí dětí, která magistrátní úředníci do systému zapracovali. Jejich nedostatkem je fakt, že nejsou dostatečně upřednostněny zejména 4-3 leté děti z příslušné MČ, která MŠ provozuje a financuje.

Klára Liptáková„Údržba dopravních cest i jejich budování je u nás dlouhodobě podfinancováno. Investice do dopravní infrastruktury přitom mají významný multiplikační efekt – oživují ekonomiku a v důsledku toho se výdaj vrací státu jako daňový příjem. Šetří se na nepravém místě, když v rozpočtové kapitole dopravy chybí 15 mld., které by umožnily dočerpat dotace z EU,“ komentuje kapitolu „Doprava“ státního rozpočtu Klára Liptáková.

Senátoři Petr Pithart, Václav Koukal a Petr Šilar jsou spolupředkladateli novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, která chce ztížit možnost korupce politických stran prostřednictvím soukromého dárcovství a omezit výdaje na volební kampaně.

1970-ze_straneV roce 1970 měly Kohoutovice 1059 obyvatel ve 254 rodinných domech a usedlostech a jedné družstevní bytové budově. 50% domácností mělo tehdy koupelnu, 64% bylo vybaveno ledničkou a 83% televizorem. Automobil vlastnilo 60 občanů, přičemž zde bylo 66 garáží.

1 2 3 4 5 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73