Před 800 lety nebyly Kohoutovice ani založeny, ani se sem nenastěhoval první obyvatel. To je tak asi jediné, co můžeme s jistotou tvrdit. Letopočtem MCCX (1210) je pouze datovaná první písemná zmínka o naší obci, ale v Kohoutovicích se dozajista bydlelo již dávno předtím. Existují dokonce archeologické důkazy, že Kohoutovice byly osídleny již před 20 tisíci lety.

hroty_ostepuVysoká poloha, větrné podmínky, neúrodná půda a nedostatek vody bránily po celá tisíciletí trvalejšímu osídlení území Kohoutovic. Přesto se tu usídlili pravěcí lovci zvěře ze starší doby kamenné, tzv. paleolitu. Ti potřebovali především široký rozhled po okolí, po stádech lovné zvěře. Za svůj domov si zvolili nejužší místo táhlého návrší Kohoutovic v prostoru dnešních ulic Axmanova a Jírovcova. Ráz krajiny byl tehdy zřejmě stepní, a proto tito lovci měli velmi dobrý rozhled po stádech zvěře přímo ze svého sídliště do údolí Bosonoh a Popůvek a z blízkého Kamenného vrchu i do rozsáhlé brněnské kotliny. Vidět bylo i do severního okolí Brna a z nejvyššího bodu návrší též k dnešnímu Bystrci a Žebětínu.

Klára LiptákováEkonomičtí experti KDU-ČSL považují evidentně nadhodnocenou příjmovou stránku návrhu státního rozpočtu za vážné ohrožení ekonomické stability státu. „Nerealistický plán příjmů způsobí dodatečné živelné škrty a nekoncepční zásahy do hospodaření subjektů závislých na rozpočtu. V opačném případě by vláda musela rezignovat na Maastrichtská kriteria a přistoupit na rychlejší zadlužování,“ varuje místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková.

24. 12. Štědrý den – v 15.30 h dětská mše sv., ve 22.30 h „půlnoční“ mše sv.
25. 12. Slavnost Narození Páně – mše sv. v 7.30 a 10.30 h
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10.30 h
30. 12. Slavnost Svaté rodiny – mše sv. v 16.30 h
31. 12. Svátek sv. Silvestra – mše sv. v 16 h
1. 1. Nový rok, Slavnost Panny Marie – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h
6. 1. Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 16.30 h
8. 1. Svátek Křtu Páně – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h 

Betlémské světlo, jako každý rok, přinesou do kaple Svaté rodiny skauti z 72. oddílu Junáka Brno.
Na Štědrý den si pak můžete přinést Betlémské světlo i do svých domovů.
K dispozici bude od 16 do 17 hodin a od 21 do 22 hodin v kapli Svaté rodiny. Nezapomeňte si vzít lucernu nebo krytou svíčku.

Dne úterý 15. listopadu 2011 se na Kohoutovické radnici za zvuku cimbálové muziky Veronika konala tradiční akce, pod záštitou Školské komise RMČ.

Předávání cen a moderování se ujal člen  ŠK RMČ PhDr. Petr Hruška, MBA. (zastupitel za KDU-ČSL)

Na požádání došla z firmy Brněnské vodárny a kanalizace a.s. emailem informace o cenách vody na rok 2012.

Cena vodného a stočného pro rok 2012 (DPH 14%)

Položka    Jednotka    Cena s DPH
vodné             m3            29,99 Kč
stočné             m3            34,31 Kč
celkem             m3            64,30 Kč

Statutární město Brno informuje o neustále přetrvávajících podvodných pokusech neznámé osoby o vylákání peněz pod falešnou záminkou. K dnešnímu dni se na Magistrát města Brna v této věci obrátilo již více než 350 osob. V současné době převážně z Bystrce a Kohoutovic. Magistrát vyzývá dotčené občany, aby se s danou věcí obrátili přímo na policii a zároveň, aby si více všímali osob, které vhazují do domovních schránek podezřelé zásilky. Magistrát již o celé věci informuje veřejnost podruhé. Poprvé se tak stalo 17. října 2011.

V Bělorusku včera odsoudili za bombový útok v Minském metru dva muže k trestu smrti. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je trest smrti nepřijatelný, a to i v případě, že je uložen nezávislým soudem ve svobodném právním státě. „Bělorusko však není svobodným právním státem s nezávislými soudy. Nikdo nemůže mít jistotu, že rozsudek je spravedlivý. Vykonávat trest smrti v zemi, ve které vládne diktátor, je nepřijatelné.“

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se tímto zásadně ohrazuje vůči slovům ministra Kalouska, jimiž nazval dnešní protest pilotů ČSA jako neodůvodněný a nelegální. Ministr Kalousek napadá dnešní nenastoupení části pilotů do zaměstnání z důvodu zdravotní indispozice.

1 2 3 4 5 67 68 69 70 71 72 73 74