Daniel RychnovskýPosledních pár let se dějí kolem slavné Arnoldovy vily a mateřské školy, která je ve zmíněné vile umístěna, divné věci.
Zřizovatelem mateřské školy je samozřejmě příslušná městská část – v tomto případě Brno-sever, a proto by mělo být normální, že se její představitelé budou o svou mateřskou školu dobře a hlavně průběžně starat, zdá se však, že opak je pravdou. Co mě opravňuje k tomuto názoru? Ještě v době, kdy jsem působil na velké radnici jako náměstek pro oblast sociálně-kulturní, jsem měl možnost se s  problémem této MŠ seznámit a vím tedy, že ze strany městské části bylo postupováno ve věci zajištění oprav budovy podivně laxně, jako by ani nebyl zájem, aby v ní mateřská škola mohla dále působit. Jistě, není žádná legrace najít v rozpočtu dostatek prostředků na velké opravy, ale v tomto případě, jako by ani nebyla vůle zajistit opravy nejnutnější a nejpotřebnější a ty větší rozplánovat do více let, tak, jak by to udělal asi každý rozumný hospodář, vědomý si svých reálných možností. Nic takového se ale v průběhu let nedělo. A tak dnes dochází k tomu, že se městskou částí zaplacený odborník na statiku vyjadřuje, jakoby měla budova každou chvíli spadnout dětem na hlavu a další odborník, tentokrát na elektroinstalaci, se tváří, jako by měly maličkosti, které je možné jednoduše odstranit, způsobit fatální a nenapravitelné škody. Najednou je tu havarijní stav, který nekompromisně velí školku z budovy vystěhovat.

Proč ale věci došly, či spíše byly ponechány, aby došly, tak daleko? Nezbývá než se ptát, jestli ve skutečnosti nejde o něco úplně jiného?