Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhne v sobotu 15. prosince 2012 ve 14.00 hodin ve Vídni v katolické farnosti Altlerchenfeld (Lerchenfelderstrasse 111).