Krojované hody 2012 pořádají v Chudčicích 5. a 6. května.