Na konci loňského kalendářního roku se konstituovala EU 26, tedy celá unie bez Velké Británie a na březnové konferenci se patrně uskuteční pokus o institucionalizaci Paktu růstu a stability. Konference v kontextu evropské integrace vždy předjímá významné změny evropského práva, nebo alespoň dosud tomu tak bylo.