Logo KohoutoviceKohoutovické zastupitelstvo na svém XII. zasedání dne 20. 3. 2013 bude mimo jiné projednávat změnu Územního Plánu města Brna. Jedná se konkrétně o dokument „Z 118 STANOVISKO K ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚPMB V MÍSTĚ MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ ULIC ŽEBĚTÍNSKÁ A LIBUŠINA TŘÍDA (TZV. „OKO“)“. Jde o důležitý krok k zamezení stavbě čerpací stanice a umožnění využití těchto prostorů pro parkování, stavbu garáží a smíšených ploch obchodu a služeb.