Vrátit církvím majetek, který jim byl ukraden, by bylo spravedlivým činem a spravedlnost je jednou z křesťanských ctností. Proto se v české a moravské společnosti může ještě podařit potkat nějaké příznivce církevních restitucí. Ovšem zkuste najít někoho, kdo se domnívá, že církve budou umět s restituovaným majetkem hospodařit. Většina lidí začne rozhazovat rukama, vzdychat, krčit rameny a diskuse končívá konstatováním, že to je úplně jiná otázka a že se nejedná o důvod, proč by se majetek církvím neměl vracet.