Výpis všech článků se štítkem historie Kohoutovic.

hroty_ostepuVysoká poloha, větrné podmínky, neúrodná půda a nedostatek vody bránily po celá tisíciletí trvalejšímu osídlení území Kohoutovic. Přesto se tu usídlili pravěcí lovci zvěře ze starší doby kamenné, tzv. paleolitu. Ti potřebovali především široký rozhled po okolí, po stádech lovné zvěře. Za svůj domov si zvolili nejužší místo táhlého návrší Kohoutovic v prostoru dnešních ulic Axmanova a Jírovcova. Ráz krajiny byl tehdy zřejmě stepní, a proto tito lovci měli velmi dobrý rozhled po stádech zvěře přímo ze svého sídliště do údolí Bosonoh a Popůvek a z blízkého Kamenného vrchu i do rozsáhlé brněnské kotliny. Vidět bylo i do severního okolí Brna a z nejvyššího bodu návrší též k dnešnímu Bystrci a Žebětínu.

Archeologické nálezy datují nejstarší osídlení území Kohoutovic do doby 20-25 tisíc let před naším letopočtem. Naleziště kamenných nástrojů v lokalitě Jírovcova však byly při stavbě sídliště nemilosrdně zničena.

1 2 3