Diecézní muzeum nabízí zajímavou možnost výletu do Brna ke katedrále sv. Petra a Pavla. Program Tajemství Petrova je zaměřen na děti z náboženství. Výstavou Vita Christi je dětem přiblížen život Ježíše Krista, následuje prohlídka katedrály a jejího okolí, mohou se podívat na místa, která nejsou běžně k navštívení. Během programu malí návštěvníci odhalí různá tajemství na Petrově a legendy vztahující se ke svatým. Nechybí přehled liturgických předmětů a rouch používaných při bohoslužbách.