Klára Liptáková„Údržba dopravních cest i jejich budování je u nás dlouhodobě podfinancováno. Investice do dopravní infrastruktury přitom mají významný multiplikační efekt – oživují ekonomiku a v důsledku toho se výdaj vrací státu jako daňový příjem. Šetří se na nepravém místě, když v rozpočtové kapitole dopravy chybí 15 mld., které by umožnily dočerpat dotace z EU,“ komentuje kapitolu „Doprava“ státního rozpočtu Klára Liptáková.