009872_56_062642Přinášíme celý text deklarace, ve které Benedikt XVI. oznamuje záměr opustit k 28. únoru 2013 úřad papeže.