Logo MF DnesI když tři pětiny obyvatel v Česku tvoří rodiče a jejich nezletilé děti, politické strany jim příliš pozornosti nevěnují. V aktuálním programovém prohlášení vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) je jen obecný příslib – vláda bude usilovat o slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, zajistí dostatek školek, částečné pracovní úvazky.