Zápis a video záznam z ustavujícího Zastupitelstva MČ.

Starostou byl zvolen Petr Šafařík [ČSSD] (14 hlasů z 19)
místostarostou byl zvolen Ing. Karel Kalivoda [ANO 2011] (13 hlasů z 19)
místostarostou byl zvolen Ing. Michal Velička [ODS] (17 hlasů z 19)
členy RMČ byli zvoleni Mgr. Václav Božek, CSc. [ČSSD] (14 hlasů z 19); Ing. David Geryk [ODS] (15 hlasů z 19); Bohdan Mrázek [ANO 2011] (12 hlasů z 19); Stanislav Zahradník [ČSSD] (13 hlasů z 19).

Tedy koalice ČSSD + ANO 2011 + ODS + TOP09.

ZMČ Zápis 0118 (.pdf) – 104 kB

Mezi zajímavosti z tohoto zasedání patří jistě volba předsedy Kontrolního výboru, který nebyl zvolen (čas od 53:02).