Kohoutovický_potok_teče_do_SvratkyKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí oznámil návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Konkrétně v lokalitě „Údolí Kohoutovického potoka“.