Město to stálo peníze, lidi čas a ochotu věnovat svůj tvůrčí potenciál a nápady svému městu – viz zde.  A dál? Dál se neděje nic. V Praze spolupráce možná je, v Brně ne. Proč? Téměř 200 nápadů zůstane i nadále na papíře a pokud se něco uskuteční, bude to opět něco bombastického, dělaného jen na efekt – viz vyjádření primátora Onderky.