Dle nových pravidel městských bytů byl dnes zprovozněn webový portál pro výměnu obecních bytů.